Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

1 - Εισαγωγή

1.1 Πάροχος Υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.euroelectron.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου
που διαχειρίζεται η εδρεύουσα  επιχείρηση στην Κοζάνη και επί της οδού Γκέρτσου & Π.Φωτίου 8 με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ». Οποιαδήποτε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνεται στην διεύθυνση info@euroelectron.gr.

1.2 Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.euroelectron.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τoυς όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2 - Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο σχεδιασμός αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Επίσης σημειώνεται ότι τα
σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην επιχείρηση είτε σε τρίτες εταιρίες, από τις οποίες η επιχείρηση προμηθεύεται προϊόντα, όλα δε τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται από την ειδική νομοθεσία που τα διέπει, η δε  εμφάνισή τους στον ιστότοπο της επιχείρησης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


3 - Εγγυήσεις και Ευθύνη επιχείρησης

3.1 Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πληροφορίες προϊόντων

Η επιχείρηση ως πάροχος των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων της. Βεβαίως η επιχείρηση δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα, καθώς επίσης και για τυχόν λάθη που αναφέρονται στην τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων της επιχείρησης. Σε περίπτωση βεβαίως που ένα από τα προϊόντα φέρεται διαθέσιμο, ενώ δεν είναι, η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη και να μην προχωρήσει στη σχετική πώληση. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Περαιτέρω, αναφορικά με τις τεχνικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια αυτών, η οποία οφείλεται σε σφάλμα της επιχείρησης
παραγωγής τους. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά, με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της επιχείρησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Η επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή του συνόλου αυτών, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης, χωρίς προειδοποίηση.

3.2 Τεχνικά Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή από τον χρήστη προσωπικών πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να κινείται στο κατάστημα ελεύθερα και ανώνυμα και να προσθέτει τα είδη που επιλέγει στο καλάθι αγορών.
Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται μόνο όταν ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά των ειδών που έχει επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Ειδικότερα, η επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικό πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επίσης η πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη γίνεται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού πρόσβασης (password). Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησής του από τρίτους (ακόμη και από τους διαχειριστές του SigmaSHOP).


3.3 Τεχνικά Συστήματα Σφάλματος Παραγγελιών

Η  επιχείρηση  έχει επίσης λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται σφάλματα κατά τη διενέργεια παραγγελιών. Ειδικότερα, κατά την παραγγελία, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (καλάθι αγορών), πριν προβεί στην παραγγελία, πόσα προϊόντα επιθυμεί να αγοράσει, την τιμή του καθενός, καθώς και τη συνολική τιμή αυτών, την τυχόν έκπτωση, τη διαθεσιμότητα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει ακόμη και μετά την παραγγελία των προϊόντων, για όλα ή για μέρος αυτών, κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7.2 των παρόντων.

4 - Απαγορεύσεις χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιοδήποτε χρήστη για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της επιχείρησης. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση του προγράμματος από οποιονδήποτε χρήση για  αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα, είτε προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, είτε για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο είτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε εμπεριέχει ιούς.

5 - Σύνδεσμοι – Συσχετιζόμενες Ιστοσελίδες

Στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι, ή άλλες συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρησης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.

6 - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχείων Συμβάσεων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.), των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συμβάσεων που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την επιχείρηση και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών
προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της επιχείρησης στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η επιχείρηση δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν
μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την επιχείρηση. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και σε όλα τα στοιχεία των συμβάσεων και συναλλαγών του με την επιχείρηση, εφόσον το επιθυμεί.

7 - Όροι πωλήσεων

7.1 Τρόποι Πληρωμής

Μέσω  Χρεωστικής και Προπληρωμένης κάρτας.
Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω των ανωτέρω καρτών . Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν τηρεί στοιχεία των καρτών στην βάση δεδομένων του και ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της κάρτας.
Επιλέγοντας πληρωμή με κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα σας και την ταυτότητά σας.
Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση που  η παραγγελία πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρείας και η κάρτα που χρησιμοποιείται είναι εταιρική τότε κατά την παράδοση
θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη κάρτα και τη ταυτότητα του.

Με Μετρητά ή Πιστωτική κάρτα στο κατάστημα

Επιλέγοντας στην φόρμα παραγγελίας σαν Τρόπο Αποστολής την ‘’Παραλαβή από το κατάστημα’’ σας παρέχεται η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από τo κατάστημα μας
εξοφλώντας είτε με μετρητά, για παραστατικά αξίας μικρότερης των 500,00€, είτε με πιστωτική κάρτα. Η έδρα του καταστήματος είναι Γκέρτσου & Π.Φωτίου 8 .
Με αντικαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με Μετρητά - αντικαταβολή κατά την παράδοση τους στο χώρο σας είτε με δικά μας μέσα είτε μέσω courier.
   
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά αξίας 500,00 € και πάνω που εκδίδονται προς ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής πώλησης) και προς εταιρείες (τιμολόγια πώλησης)
θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας
• Χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η επιλογή πληρωμής μέσω εμβάσματος από άλλη τράπεζα επιβαρύνει το τελικό ποσό της παραγγελίας με επιπλέον τα έξοδα της συναλλαγής .
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των τραπεζών που συνεργαζόμαστε  επιλέγοντας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6238139318593
ΙΒΑΝ GR0901712380006238139318593

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο info@euroelectron.gr. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

7.2 Διαθεσιμότητα προϊόντων – Επιστροφές

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες  ενδείξεις όπως ‘’διαθέσιμο’’, ‘’μη διαθέσιμο’’, ‘’αναμένεται’’, ‘’διαθέσιμο σε 48 ώρες’’ και ‘’κατόπιν παραγγελίας’’.  
Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει είτε γιατί ο προμηθευτής μας καθυστερεί να παραδώσει το προϊόν είτε γιατί το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο.
Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να σας ενημερώσουμε και να συνεννοηθούμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την υπόλοιπη
παραγγελία σας ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό προϊόν.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Τα προϊόντα θα επιστρέφονται με χρέωση της επιχείρησης, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους, τότε η επιχείρηση δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα και στην περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη αν η πληρωμή έγινε μέσω κάρτας η πιστωτικής κάρτας
θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της επιχείρησης και αν η πληρωμή έγινε με μετρητά, με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή προϊόντος που αγοράσατε στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξατε γνώμη και δεν επιθυμείτε πλέον την αγορά του, εφόσον δεν έχει παρέλθει προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Η επιστροφή των προϊόντων με έξοδα του χρήστη – πελάτη θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το προϊόν πρέπει κατά την παραλαβή του να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση με πλήρη τη συσκευασία του.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της επιχείρησης και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται  από την κατάσταση των προϊόντων.

8 - Τρόπος εκτέλεσης παραγγελιών

Τρόπος εκτέλεσης παραγγελιών

Οι παραγγελίες εκτελούνται το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή λόγος ανώτερης βίας.
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου.
Οι παραγγελίες εκτελούνται στο εργάσιμο πεντάωρο (9:00 - 14:00) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Για αποστολές εκτός έδρας η εταιρεία μας συνεργάζεται με την courier ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ αλλά και με συγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες. Σε αυτές παραδίδει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών τα προϊόντα, οι οποίες αναλαμβάνουν την
μεταφορά τους στον τελικό καταναλωτή.

Έξοδα Αποστολής

Για παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις εντός έδρα μας τα ελάχιστα μεταφορικά έξοδα είναι 5,00€.

Για παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις εκτός έδρα μας  το κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από τον τρόποαποστολής με ταχυμεταφορές ή μεταφορική εταιρεία και από τον όγκο και το βάρος των προϊόντων.
Ενδεικτικά, το κόστος των αποστολών με ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές για τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν από πόλη (αποθήκη μας) σε πόλη (εκτός έδρα μας ) είναι 5,00€ και 1,00€ για κάθε επιπλέον κιλό (στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

Η αντικαταβολή δεν έχει επιπλέον χρέωση και είναι δωρεάν.

10 - Επιβεβαίωση παραγγελίας

Μετά από κάθε ηλεκτρονική παραγγελία η εταιρεία επικοινωνεί με τον πελάτη μέσω e-mail ή τηλεφώνου για την επιβεβαίωσή της.

11 - Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης) τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε ακύρωση είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά.